Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Resident Evil
Resident Evil
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Tekken 2
Tekken 2
Tekken 3
Tekken 3