Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

CodeName: Tenka
CodeName: Tenka
In Cold Blood
In Cold Blood
Quake II
Quake II
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Carmageddon 3: TDR 2000
Carmageddon 3: TDR 2000