Users who own this game also own:

Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Chrono Cross
Chrono Cross

Users who love this game also love:

Counter-Strike
Counter-Strike
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.