Users Playing this game are also playing:

F-Zero X
F-Zero X
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Star Fox Command
Star Fox Command
Hitman: Contracts
Hitman: Contracts
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV

Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Twisted Metal
Twisted Metal
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid

Users who love this game also love:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Resident Evil: Director's Cut
Resident Evil: Director's Cut
Tekken 2
Tekken 2
Halo 2
Halo 2