Users who own this game also own:

Broken Sword II: The Smoking Mirror
Broken Sword II: The Smoking Mirror
Tekken 2
Tekken 2
Battle Arena Toshinden
Battle Arena Toshinden
Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto 2
Tekken 3
Tekken 3

Users who love this game also love:

Ganso!! Yancha-Maru
Ganso!! Yancha-Maru
Urusei Yatsura
Urusei Yatsura
San Goku Shi Game Boy Han
San Goku Shi Game Boy Han
Nangoku Shounen Papuwa-kun: Ganmadan no Yabou
Nangoku Shounen Papuwa-kun: Ganmadan no Yabou
Star Trek III
Star Trek III