Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado
Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Kirby's Adventure
Kirby's Adventure
Romance of the Three Kingdoms II
Romance of the Three Kingdoms II

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
Paper Mario
Paper Mario
Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3