Users who own this game also own:

Street Fighter Alpha 3
Street Fighter Alpha 3
Darkstalkers 3
Darkstalkers 3
Rival Schools
Rival Schools
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Einhander
Einhander

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Samurai Shodown: Warriors Rage
Samurai Shodown: Warriors Rage
TearRing Saga
TearRing Saga
Battle City
Battle City
Moonlight Lady
Moonlight Lady