Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne

Users who love this game also love:

Mega Man 3
Mega Man 3
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Mega Man 4
Mega Man 4
Kirby Super Star
Kirby Super Star
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3