Users who own this game also own:

Langrisser I & II
Langrisser I & II
Mobius Link 3D
Mobius Link 3D
Policenauts
Policenauts
San Goku Shi: Koumeiden
San Goku Shi: Koumeiden
Spectral Tower
Spectral Tower