Users who own this game also own:

Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Wedding Peach: Doki Doki Oironaoshi
Wedding Peach: Doki Doki Oironaoshi
Double Cast
Double Cast
Wizard's Harmony
Wizard's Harmony
La Pucelle: Tactics
La Pucelle: Tactics