Game Box Shots

Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete (JP)
JP 08/20/98
Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete (PlayStation the Best) (JP)
JP 12/02/99
Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete (PSOne Books) (JP)
JP 12/05/02
Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete (JP)
JP 03/12/08

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.