Users who own this game also own:

Spectral Blade
Spectral Blade
Nobunaga no Yabou: Zenkokuban
Nobunaga no Yabou: Zenkokuban
Arcus 1-2-3
Arcus 1-2-3
Cyborg Z
Cyborg Z
Element Voice Series #2: Mika Kanai
Element Voice Series #2: Mika Kanai