Users who own this game also own:

Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Street Fighter Alpha 3
Street Fighter Alpha 3
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Darkstalkers 3
Darkstalkers 3
Wonder Project J2
Wonder Project J2