Users who own this game also own:

Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Street Fighter Alpha 3
Street Fighter Alpha 3
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Darkstalkers 3
Darkstalkers 3