Users who own this game also own:

Final Fantasy Origins
Final Fantasy Origins
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Super Robot Taisen EX
Super Robot Taisen EX
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES