Game Box Shots

Sampras Extreme Tennis (EU)
EU November 1996
Sampras Extreme Tennis (JP)
JP 01/10/97

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.