Users who own this game also own:

Dai Senryaku VII: Exceed
Dai Senryaku VII: Exceed
Langrisser I & II
Langrisser I & II
Shin Super Robot Taisen
Shin Super Robot Taisen
Aura Battler Dunbine
Aura Battler Dunbine
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado