Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Devil Survivor
Shin Megami Tensei: Devil Survivor
Bravo Air Race
Bravo Air Race
Resident Evil: Survivor
Resident Evil: Survivor
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Mega Man 3
Mega Man 3
Castlevania III: Dracula's Curse
Castlevania III: Dracula's Curse
Warcraft III: The Frozen Throne
Warcraft III: The Frozen Throne