Game Box Shots

Ayrton Senna Kart Duel 2 (EU)
EU January 1997
Ayrton Senna Kart Duel 2 (JP)
JP 11/20/97

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.