Users who own this game also own:

Kamen Rider Agito
Kamen Rider Agito
Tekken 3
Tekken 3
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Castlevania III: Dracula's Curse
Castlevania III: Dracula's Curse
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King