Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Einhander
Einhander
Vagrant Story
Vagrant Story

Users who love this game also love:

Ghost in the Shell
Ghost in the Shell
Final Fantasy XI
Final Fantasy XI
Deus Ex
Deus Ex
Metroid
Metroid
Rakugaki Showtime
Rakugaki Showtime