Users who own this game also own:

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Xenogears
Xenogears
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Persona 2: Eternal Punishment
Persona 2: Eternal Punishment
Oasis Road
Oasis Road