Users who own this game also own:

Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis
Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Evolution 2
Evolution 2
NO-appointment Gals Olympos
NO-appointment Gals Olympos
Tokimeki Memorial Selection: Fujisaki Shiori
Tokimeki Memorial Selection: Fujisaki Shiori