Game Box Shots

Umi no Nushi Tsuri: Takarajima ni Mukatte (JP)
JP 07/22/99
Umi no Nushi Tsuri: Takarajima ni Mukatte (PSOne Books) (JP)
JP 06/27/02
Umi no Nushi Tsuri: Takarajima ni Mukatte (JP)
JP 10/27/10

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.