Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII