Users who own this game also own:

Breath of Fire III
Breath of Fire III
Tales of Destiny
Tales of Destiny
TearRing Saga
TearRing Saga
Spectral Tower
Spectral Tower
3x3 Eyes: Kyuusei Koushu
3x3 Eyes: Kyuusei Koushu