Users who own this game also own:

Langrisser Tribute
Langrisser Tribute
Alundra
Alundra
Braveknight
Braveknight
Kaitohranma Miyabi
Kaitohranma Miyabi
Hoshi no Oka Gakuen Monogatari: Gakuensai
Hoshi no Oka Gakuen Monogatari: Gakuensai