Users who own this game also own:

Growlanser
Growlanser
Odin Sphere
Odin Sphere
Treasure Gear
Treasure Gear
Monster Collection
Monster Collection
Oni Zero: Fukkatsu
Oni Zero: Fukkatsu