Users who own this game also own:

Shining Force Neo
Shining Force Neo
Gunparade Orchestra: Midori no Shou
Gunparade Orchestra: Midori no Shou
Persona 2: Eternal Punishment
Persona 2: Eternal Punishment
Kojin Kyouju: La Lecon Particuliere
Kojin Kyouju: La Lecon Particuliere
Queens Road
Queens Road

Users who love this game also love:

Hot Shots Golf 2
Hot Shots Golf 2
Soul Blade
Soul Blade
Final Fantasy
Final Fantasy
Crime Crackers 2
Crime Crackers 2
Mamono Hunter Youko: Tooki Yobigoe
Mamono Hunter Youko: Tooki Yobigoe