Users who own this game also own:

Kartia: The Word of Fate
Kartia: The Word of Fate
SaGa Frontier 2
SaGa Frontier 2
Vanguard Bandits
Vanguard Bandits
Ephemeral Fantasia
Ephemeral Fantasia
Grandia Xtreme
Grandia Xtreme