Users who own this game also own:

Chrono Cross
Chrono Cross
The Legend of Dragoon
The Legend of Dragoon
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX

Users who love this game also love:

Final Fantasy
Final Fantasy
Evergreen Avenue
Evergreen Avenue
Sonic Adventure 2
Sonic Adventure 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Sonic's Ultimate Genesis Collection
Sonic's Ultimate Genesis Collection