Users who own this game also own:

Revelations: The Demon Slayer
Revelations: The Demon Slayer
Azure Dreams
Azure Dreams
Xenogears
Xenogears
Vagrant Story
Vagrant Story
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4

Users who love this game also love:

Wallaby!! Usagi no Kuni no Kangaroo Race
Wallaby!! Usagi no Kuni no Kangaroo Race
Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu
Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu
Cobra II: Densetsu no Otoko
Cobra II: Densetsu no Otoko
Eiyuu San Goku Shi
Eiyuu San Goku Shi
Ginga Ojousama Densetsu Yuna
Ginga Ojousama Densetsu Yuna