Users who own this game also own:

Hype: The Time Quest
Hype: The Time Quest
Janken Man
Janken Man
Koukiatsu Boy
Koukiatsu Boy
Saikousoku Shikou Shogi Mahjong
Saikousoku Shikou Shogi Mahjong
Medarot 2: Kabuto Version
Medarot 2: Kabuto Version