Game Box Shots

Akagawa Jirou: Yasoukyoku 2 (JP)
JP 06/14/01
Akagawa Jirou: Yasoukyoku 2 (PSOne Books) (JP)
JP 12/05/02
Akagawa Jirou: Yasoukyoku 2 (JP)
JP 09/08/10

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.