Users who own this game also own:

Tekken 3
Tekken 3
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Tomb Raider II
Tomb Raider II
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot

Users who love this game also love:

Heretic II
Heretic II
Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Contender
Contender
Diablo
Diablo
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV