Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Lament of Innocence
Castlevania: Lament of Innocence
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Metroid Prime
Metroid Prime
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!

Users who love this game also love:

Double Dragon
Double Dragon
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Shadowgate Classic
Shadowgate Classic
Vigilante 8
Vigilante 8
Mega Man Xtreme 2
Mega Man Xtreme 2