Users who own this game also own:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Duke Nukem: Time to Kill
Duke Nukem: Time to Kill
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto
Tomb Raider
Tomb Raider
X-Men: Mutant Academy
X-Men: Mutant Academy