Game Box Shots

Minna Atsumare! Igo Kyoushitsu (JP)
JP 12/11/03
Minna Atsumare! Igo Kyoushitsu (JP)
JP 07/14/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.