Users who own this game also own:

Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Spyro: Year of the Dragon
Spyro: Year of the Dragon
Crash Bash
Crash Bash
Pac-Man World
Pac-Man World
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!