Users who own this game also own:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Silent Hill
Silent Hill
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Tekken 3
Tekken 3

Users who love this game also love:

Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance