Users who own this game also own:

Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Chaos Wars
Chaos Wars
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night

Users who love this game also love:

R-Type Final
R-Type Final
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Taiheiki
Taiheiki