Game Box Shots

Freak Out (EU)
EU 07/27/01
Stretch Panic (US)
US 08/28/01
Hippa Linda (JP)
JP 12/06/01
Freak Out (EU)
EU 11/15/03

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.