Users who own this game also own:

Street Fighter Alpha Anthology
Street Fighter Alpha Anthology
Rumble Roses
Rumble Roses
Wii Sports
Wii Sports
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Hokuto no Ken
Hokuto no Ken