Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
The Simpsons: Road Rage
The Simpsons: Road Rage

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Star Wars: Shadows of the Empire
Star Wars: Shadows of the Empire
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Rayman 2: The Great Escape
Rayman 2: The Great Escape