Users who own this game also own:

Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen
Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4
Shin Megami Tensei: Persona 3
Shin Megami Tensei: Persona 3
7th Dragon 2020
7th Dragon 2020
The LEGO Movie Videogame
The LEGO Movie Videogame