Users who own this game also own:

Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Taiko no Tatsujin: Waku Waku Anime Matsuri
Taiko no Tatsujin: Waku Waku Anime Matsuri
Criminal Girls: Invite Only
Criminal Girls: Invite Only
Burai II: Yami Koutei no Gyakushuu
Burai II: Yami Koutei no Gyakushuu
Dive Alert: Becky's Version
Dive Alert: Becky's Version

Users who love this game also love:

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends
Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends
Swing
Swing
A-Men
A-Men
Miami Nights: Singles in the City
Miami Nights: Singles in the City
Skyshine's Bedlam
Skyshine's Bedlam