Users who own this game also own:

Kahen Soukou Gunbike: Speed Power Gunbike
Kahen Soukou Gunbike: Speed Power Gunbike
Ranma-Chan no Ooeto Surogoku: Keio Yugekitai Gaiden
Ranma-Chan no Ooeto Surogoku: Keio Yugekitai Gaiden
Inuyasha: Fuuun Emaki
Inuyasha: Fuuun Emaki
Akatoki: Motto Nugasete Koi no Mahou
Akatoki: Motto Nugasete Koi no Mahou
Asonde Shogi ga  Tsuyoku naru!! Ginsei Shogi DS
Asonde Shogi ga Tsuyoku naru!! Ginsei Shogi DS