Users who own this game also own:

Fatal Frame
Fatal Frame
Fatal Frame II: Crimson Butterfly
Fatal Frame II: Crimson Butterfly
Raw Danger!
Raw Danger!
7 Blades
7 Blades
Ephemeral Fantasia
Ephemeral Fantasia

Users who love this game also love:

Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider: Anniversary
Lupin Sansei: Lupin ni wa Shi o, Zenigata ni wa Koi o
Lupin Sansei: Lupin ni wa Shi o, Zenigata ni wa Koi o
Gauntlet II
Gauntlet II
The Saigo no Nippon Tsuwamono
The Saigo no Nippon Tsuwamono
Eternal Sonata
Eternal Sonata