Users who own this game also own:

Boxing Legends of the Ring
Boxing Legends of the Ring
Yami Fuku Natsu: Teito Monogatari Futatabi
Yami Fuku Natsu: Teito Monogatari Futatabi
Astyanax
Astyanax
Kounchuu Kansatsu Shuu
Kounchuu Kansatsu Shuu
Guitar Freaks V2 & DrumMania V2
Guitar Freaks V2 & DrumMania V2