Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Disney Epic Mickey
Disney Epic Mickey
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Metroid Prime
Metroid Prime

Users who love this game also love:

Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 3 '97-Haru
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 3 '97-Haru
Taito Grand Prix: Eikou e no License
Taito Grand Prix: Eikou e no License
Kamen Rider: Battride War II
Kamen Rider: Battride War II
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Mario Kart 64
Mario Kart 64