Users who own this game also own:

Valkyria Chronicles
Valkyria Chronicles
Demon's Souls
Demon's Souls
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Devil May Cry
Devil May Cry