Users who own this game also own:

Tonari no Princess Rolfee!
Tonari no Princess Rolfee!
Mega Man X: Command Mission
Mega Man X: Command Mission
Evil Zone
Evil Zone
Light Fantasy Gaiden: Nyanyan ga Nyan
Light Fantasy Gaiden: Nyanyan ga Nyan
Shinseiki Evangelion: Koutetsu no Girlfriend
Shinseiki Evangelion: Koutetsu no Girlfriend